broń myśliwska budowa

site
Dębowe Uroczysko

" />Czyli trafiles rurke z dziurkami i z przymocowanymi na obwodzie skrzydełkami ....... nieszkodliwy populares, sa miejsca gdzie tego wychodzi na kopki, nawet z niezbita spłonka sa nieszkodliwe, a wynika to z budowy ladunku miotajacego - jest on oparty na tekturowej łusce z broni mysliwskiej kalibru 12 i łapie wilgoc na potege .... z reszta z tej tez przyczyny ladunek miotajacy instalowano krotko przez zużyciem takowej amunicji." />
">I trzeba by zważyć na to że niektóre formy grotów nie ulegały zmianom przez setki lat .

Ja dopowiem tylko jeszcze jedno słowo :

Pozostać w niezmienionym stanie to mogły być groty czy bełty myśliwskie, ale nie bojowe. Nieustanny wyścig grotników z płatnerzami powodował ciągłą ewolucję broni miotanej. Zwiększanie grubości pancerza ochronnego ze skór naszywanych płytkami żelaznymi w newralgicznych miejscach w X wieku do pełnego pancerza płytowego z XV wieku powodował ciągłe zmiany w budowie tego rodzaju broni (grotów, bełtów). Zmiany były raz mniej widoczne raz bardziej, ale zawsze występowały. Forma grotu nigdy nie ustabilizowała się na jednym konkretnym poziomie. Stale ewoluowała po to by zapewnić przewagę lub chociaż wyrównać szansę na polu bitwy.Od ok. pół roku interesuje się bronią palną i białą.
Chciałbym wiedzieć: od czengo zależy siła broni palnej (najlepiej myśliwskiej) ??????
Oraz od czego zależy siła odrzutu przy strzale z broni palnej i czy jest broń z której może strzelać chłopiec w wieku 13-15 lat (myśliwska)??????
I
czemu kobiety drobnej budowy mogą strzelać z broni palnej a chłopcy w wieku 13-15 lat ,NIE?????? i czy to zależy od wagi????
jaki kaliber do sztucera ma najmniejszy odrzut???" />Mnie ten rewolwer zainteresowal. W miare znany kal 500 to linebaugh. Tyle ,że to klasyczna budowa naboj zk ryza a tu Phouty mowi ze luska nie dosc ze z kryza to jak to w angielskim sie na to mowi " belted" czyli wzmocnione dno. Ten pierscien dodatkowo ustala luska jak zwykla kryza. Takie naboje to sie stosuje w mocnej broni mysliwskiej dlugiej wzwyz czyli az po dzialka do gdzies 30mm. Albo te naboje byly nie do tego rewolweru albo to byl jakis "wildcat" czyli skladak-samoroba." />1 podanie do koła o przyjęcie na staż.
2 roczny staż (aktywny udział w pracach koła bla bla bla...)
3 egzamin łowiecki połączony z egzaminem z bezpieczeństwa posługiwania się bronią, regulaminu polowań i budowy broni ( parę lat temu trzeba było miec 30/30 pkt żeby zdać z części o broni i 60/70 z części o zwierzakach, nie wiem jak teraz)
4 egzamin na strzelnicy ze strzelania dynamicznego i statycznego (tarcza + rzutki + przebieg zająca i chyba przebieg dzika)
5. Zapisanie się do PZŁ
6. Badania psychiatryczne itp.
7 Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji (Stołecznego) o wydanie pozwolenia + inne papiery wymagane prawem.
8 mamy promese na zakup broni
9 kupujemy i rejestrujemy

Razem min 18 miesięcy.


P.S. aby to utrzymać to min trzeba płacić co roku składkę na PZŁ, chyba 260 zł było za ostatni rok.

Od czasu do czasu kontrola wpada jak się przechowuje broń, ale to pikuś, bo możesz nie wpuścić a nawet jak nie masz broni w domu to zawsze możesz złożyć oświadczenie, iż użyczyłeś koledze do celów myśliwskich lub sportowych

Pozwolenie możesz stracić jak cię wywalą z PZŁ (np. za niemanie składek opłaconych) ale nie jest to obligatoryjne - czytaj nie ma organ obowiązku ci cofnąć ale może.w sprawie zasad odbywania stażu kandydackiego do Polskiego Związku Łowieckiego
§ 1 .
Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi co następuje:

1. Kandydaci do PZŁ odbywają staż w kołach łowieckich bądź ośrodkach hodowli zwierzyny Zrzeszenia obejmujący praktyczne umiejętności z zakresu łowiectwa.
2. Kandydaci do PZŁ przyjmowani są na staż:
a/ decyzją za rząd u koła po spełnieniu warunków wynikających ze statutu PZŁ i koła łowieckiego.
b/ decyzją zarządu wojewódzkiego PZŁ, który kieruje kandydata na staż do koła łowieckiego bądź ośrodka hodowli zwierzyny PZŁ.
3. Po przyjęciu na staż zarząd koła bądź kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wręcza uroczyście kandydatowi dziennik stażysty, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
4. Staż rozpoczyna się z chwilą wpisania do rejestru stażystów zarządu wojewódzkiego i trwa 1 rok.
5. Osobą odpowiedzialną za szkolenie podczas stażu jest opiekun wyznaczony przez zarząd koła bądź kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.
6. Staż kandydacki obejmuje:
a/ zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi oraz udział w ich budowie. konserwacji i remoncie;
b/ udział w zagospodarowaniu łowiska - minimum 3 wyjazdy:
c/ udział w akcjach mających na celu ochronę zwierzyny ;
d/ odbycie treningów strzeleckich - po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią- minimum po 2 dla broni śrutowej i kulowej;
e/ udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych oraz odłowach zwierzyny
f/ udział w próbach i konkursach pracy psów myśliwskich.
7. Podczas polowań o których mowa w ust. 6 pkt. "e" kandydat nie może być angażowany wyłącznie do naganki.
8. Treningi, o których mowa w ust. 6 pkt. "d" organizuje . na koszt stażysty, zarząd wojewódzki PZŁ w porozumieniu z komisją strzełectwa myśliwskiego wojewódzkiej rady łowieckiej. Organizator udostępnia uczestnikom treningu strzelnicę, broń. możliwość zakupu rzutków, tarcz i amunicji. Udział w treningu poświadczony zostaje w dzienniku stażysty.
9. Z chwilą zakończenia terminu odbycia stażu zarząd koła bądź kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wydaje opinię " pozytywną bądź negatywną- dotyczącą opanowania przez kandydata praktycznych umiejętności z zakresu łowiectwa.
10. Opinia, o której mowa w u^.. 9 wydawana jest na podstawie wpisów w dzienniku stażysty po uzgodnieniu z opiekunem stażysty.
11. W przypadku nie uzyskania opinii pozytywnej kandydat odbywa ponownie staż zgodnie z zasadami określonymi w powyższej uchwale." />Zombie, ładnie żeś wyjaśnił kwestię HDI. Mnie to wprawdzie zastanawia, jak to jest, że Duńczycy mają niby lepsze wykształcenie, dłużej żyją od Szwedów, z autopsji wiem, że w Danii są dużo wyższe zarobki niż w Szwecji, a Dania nadal ma HDI niższe niż Szwecja. Mniejsza z tym.

Mnie się podoba wypowiedź Janoosha, w pigułce przedstawiająca "the American way of life". Pogadajmy o gitarach: Gitarę akustyczną skonstruował niejaki Christian Frederick Martin. Niemiec, wywiał do Ameryki, bo w Niemczech budowa instrumentów należała do Cechu Lutników, a przypadkiem gitary klasyczne miał ochotę robić Cech Stolarzy. To nie były żarty, to był realny problem. Martin dał więc dyla do Pennsylvanii i zajął się robotą, nie pierdołami. Nikt nie ma wątpliwości, że gitarę elektryczną i basową skonstruowali także Amerykanie?

Ktoś z Was wspomniał jazz. Ja bym rzekł, że Amerykanie wynaleźli także (oprócz masy innych fajnych koncepcji i rzeczy nie zapominajmy o komputerach) country & western. My tutaj w Europie się tym gatunkiem jakoś nie fascynujemy (amerykańskie toto do bólu), tymczasem spójrzcie na rozmaite Billboardy, zestawienia 10 czy 100 najsłynniejszych utwórów w historii. Czołowe miejsca zajmują countrowcy, o których u nas pewnie mało kto słyszał. I tyle wiemy o Ameryce.
----

Strasznie dużoście dopisali. U Zombiego przekonujące jest twierdzenie, że co innego w USA w małych miejscowościach, a co innego w metropoliach. W ogóle Zombie całkiem teraz rozsądnie pisze. Ale z jednym drobiazgiem się nie zgodzę.

Nie słyszałem, żeby w Norwegii (w której bardzo często bywam) był swobodny dostęp do broni. Przeciwnie. (Może źle zrozumiałem?). Owszem, broń myśliwską posiadają, ale używają tylko do polowań. Konsekwencją jest przerażające nożownictwo. Codziennie w prasie czyta sie o kolejnym zabojstwie nozem. Mnie też z nożem gonił jeden naprany norweski koleś w porcie... Naturalnie, mówi się, że nożami posługują się głównie imigranci, ale to znów uogólnienie. Norwegowie nie potrafią pić i jak coś -- to chwytają za noże. Mówimy o kraju, który do niedawna był na pierwszym miejscu HDI na świecie...Słownik języka polskiego:

kabel

kabel m I, D. ~bla; lm M. ~ble, D. ~bli
1. «gruby przewód utworzony ze splotu drutów metalowych (zwykle miedzianych lub aluminiowych) wzajemnie izolowanych, zabezpieczony przed wpływami zewnętrznymi wspólną warstwą materiału izolacyjnego, używany najczęściej do budowy linii elektrycznych i telefonicznych zwykłych, a także podziemnych lub podwodnych»
Kabel telefoniczny, telekomunikacyjny, elektroenergetyczny.
Kabel nadziemny.
Kabel jednożyłowy, wielożyłowy.


przewód

przewód m IV, D. ~wodu, Ms. ~wodzie; lm M. ~wody
1. «urządzenie mające postać rury, węża, kanału, umożliwiające przepływ wzdłuż wytyczonej nim trasy cieczy, gazu, ciał sypkich itp.»
Przewód kanalizacyjny, wodociągowy.
Przewód gazowy.
Przewód odpływowy, odpowietrzający, odprowadzający.
Przewód wentylacyjny.
Przewody ogrzewnicze.
Δ Przewód dymowy «kanał doprowadzający dym z paleniska w budynku do komina»

2. elektr. «element obwodu elektrycznego (w postaci drutu, linki, szyny itp.), służący do połączenia źródła energii elektrycznej z jej odbiornikiem»
Przewód elektryczny.
Przewody telegraficzne, telefoniczne, telekomunikacyjne.
Przewody wysokiego napięcia.
Sieć przewodów tramwajowych.
Δ górn. Przewód wiertniczy «lina lub zestaw żerdzi wiertniczych albo rur płuczkowych, na których wisi przyrząd wiertniczy»

3. biol. «w organizmie ludzkim, zwierzęcym i roślinnym: rurkowe narządy wewnętrzne; rodzaj kanalika łączącego różne narządy lub przeprowadzającego różnego rodzaju substancje»
Przewód oddechowy.
Przewód trawienny.
Przewód żylny.
Przewód słuchowy.
Δ anat. Przewód pokarmowy «u człowieka i zwierząt: zespół narządów umożliwiających przyjmowanie, trawienie, wchłanianie pokarmów i usuwanie substancji nieużytecznych»

4. łow. «w broni myśliwskiej: wnętrze lufy — kanał, przez który przechodzi pocisk lub śrut»

5. daw. «przewiezienie, przeprowadzenie kogoś, czegoś (zwykle przez przewodnika)»
dziś tylko we fraz. książk. Pod czyimś przewodem, przestarz. za czyimś przewodem «będąc kierowanym, inspirowanym przez kogoś pod czyimś przewodnictwem, dowództwem»
Pod przewodem partii, klasy robotniczej.
Za twoim przewodem złączym się z narodem. (hymn)

* Przewód doktorski, habilitacyjny «postępowanie związane z przeprowadzeniem czyjejś habilitacji, doktoratu z nadaniem komuś stopnia doktora, doktora habilitowanego»
Δ praw. Przewód sądowy «w procesie karnym: najważniejsza część rozprawy obejmująca odczytanie aktu oskarżenia, wysłuchanie oskarżonego oraz przeprowadzenie całego postępowania dowodowego»


All right reserved.
©